Tiuag Silva: PSG-ja, shpejt bëhet si Milani

Panorama Sport
Gazeta Panorama Sport gazeta me e shitur sportive ne vend
Tiuag Silva: PSG-ja, shpejt bëhet si Milani
Nov 30th 2012, 11:32

Gjatë një interviste për “Inside Football”, mbrojtësi brazilian Tiago Silva shpjegon dallimet ndërmjet Milanit dhe PSG-së në Europë: “Në dallim nga kjo PSG, Milani në Europë u kallte dadën të gjitha skuadrave. Çdo kundërshtar na respektonte në maksimum sa herë që ne përballeshim. Megjithatë, të gjithë te PSG-ja po punojmë për të fituar, për të qenë së shpejti si Milani”.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions